Ga naar de inhoud
Home » Privacy

Privacy

Alle gegevens die door Kreeft Bedden worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan Kreeft Bedden verstrekt, zal steeds met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Kreeft Bedden is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken uw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Het gebruik van cookies is standaard technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login-/bestel informatie op te slaan op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat geen cookies worden geaccepteerd.

Middels onze registratieformulieren vragen we onze gebruikers zowel persoonlijke- als professionele informatie (bijvoorbeeld naam, adres, e-mail en functie).

Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Kreeft Bedden behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van zulke sites.

Wij delen uw persoonsgegevens met alle derden binnen Kreeft Bedden en indien Kreeft Bedden wordt overgenomen zullen uw persoonsgegevens worden overgedaan naar een nieuwe eigenaar. De derden waar wij gegevens mee delen zijn Google en Bing. In de privacy statements van deze partijen kan je vinden hoe ze uw persoonsgegevens gebruiken. Ook delen wij uw persoonsgegevens bij rechterlijke geschillen of fraude gevallen.

Onze website is SSL beveiligd, waardoor uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Verder delen wij uw gegevens nooit met derden buiten Kreeft Bedden zonder toestemming van u. Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, mits u anders wenst. U behoud altijd het recht om ons te contacten met de wens om uw gegevens te laten verwijderen.

Kreeft Bedden gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Kreeft Bedden zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn/haar gebruikersgegevens door ons aangepast worden.
Alle door ons verkregen privacygegevens van u zijn vrij opvraagbaar.

Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, de site van Kreeft Bedden of uw ervaringen met Kreeft Bedden, kunt u met ons contact opnemen.

Groningerstraatweg 183
8922 GE Leeuwarden
Nederland / Friesland
info@kreeftbedden.nl
Tel: 058-2151866